Sunday, December 27, 2015

PENDAFTARAN BADAL UPAH HAJI ONLINE 1439 H 2018 DIBUKA SEKARANG!!! HARGA RM1800 SAHAJA!!!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada muslimin muslimat yang ingin mendapatkan khidmat UPAH HAJI BADAL HAJI untuk dilaksanakan pada tahun ini bolehlah menghubungi kami dengan segera. Kami menjanjikan perkhidmatan yang beretika, telus dan amanah demi merealisasikan hasrat murni tuan puan dan demi mendapatkan Badal Haji yang mabrur sebagai hadiah untuk arwah yang tersayang.


PAKEJ ULUL'AZMI UPAH-BADAL HAJI SERVICES.

ULULAZMI RESOUCERS
LOT 1583 KG. BELUKAR NETING
16200 TUMPAT, KELANTAN.
Amanah Upah/Badal haji ini akan dilaksanakan oleh Para Mutawwif berpengalaman dan juga pemastautin tetap di Makkah.


Pakej Upah Haji RM1800 ini termasuk;

1. 1 Haji dan 1 Umrah
2. Sijil
3. Cenderahati; Sejadah, Serban, Tasbih, Kopiah dan Kurma.
4. Air Zamzam 1 liter.

Tambahan RM200 utk air zamzam 10 liter.


Hubungi kami segera: 

0189087339 (call whatapp)

(Us. Azmi)


Lafaz Aqad Badal Haji (boleh dibuat melalui Telefon):

Saya ( nama waris) meletakkan tanggungjawab untuk pengurusan badal/upah haji kepada Ulul'azmi Upah-Badal Haji Serives bagi Almarhum ( nama penama) sebanyak RM1800 termasuk kos pengurusan dan cenderahati untuk dilaksanakan pada tahun ini kerana Allah Taala.

Sekian, Terima Kasih.

PS: Perniagaan dan perkhidmatan kami adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Saturday, October 31, 2015

Tempahan Soft Ais Krim Keluaran Muslim untuk majlis..hari jadi, perkahwinan dll

Soft Ais Krim Murah Keluaran Muslim

Terima kasih banyak adik kakak rakan sahabat semua yg sudi jenguk laman kami. In shaa Allah kami akan usahakan servis terbaik demi kepuasan semua..dengan harga yang terbaik dan mengikut bajet.


Kpd rakan sahabat yg ingin menempah ais krim utk sebarang majlis keramaian di Kelantan, Kota Bharu, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, Bachok bolehlah menghubungi kami  di talian:

Harga: RM350 untuk 500 orang..
tamahan RM60 untuk 100 kon berikutnya.

Hubungi kami Sekarang!!!

018-9087339  En. Azmi

Untuk Tempahan masa cuti sebaiknya 1-2 minggu sebelum Majlis.

Sekian Terima Kasih

Monday, September 28, 2015

Biografi Syeikh Muhammad Husni Ginting

BIOGRAFI LENGKAP
Musnid Asia Tenggara atau Musnid Masyriq Aqsho

Biografi

Nama Lengkap:

Al-Muhaddisth Al-Musnid Al-Mu`arrikh Ar-Rawiyyah Al-Faqih Al-Usuli Syeikh MUHAMMAD HUSNI GINTING Bin Muhammad Hayat Ginting Bin Muhammad Ilyas Ginting Bin Muhammad Soleh Ginting al-Besitani Al-Langkati As-Syafi`i Al-Musthafawi Al-Husofy Al-Azhari.


Nama Ayah:
Muhammad Hayat Ginting Bin Muhammad Ilyas Ginting Bin Muhammad Soleh Ginting.


Nama Ibu :
Zubaidah Hasibuan Binti Muhammad Ya`qub Hasibuan Bin Abdul Qahar Hasibuan.


Dilahirkan di Besitang Langkat Sumatera Utara Indonesia pada tanggal 26 Zulqa`idah 1400 hijriyah bertepatan tanggal 6 oktober 1980.

Membaca al-Qur`an dan mengkhatamkannya kepada Ustazah Siti Jeniyyah pada tahun 1990 M.


Pendidikkan Formal beliau :

1 - Menamatkan pengajiannya di Maktab Islamiyyah Bukit kubu Besitang pada tahun 1991

2 - Menamatkan pendidikkan sekolah dasar di SD Negeri No 050780 Bukit Kubu Besitang.

3 - Pada tahun 1993 melanjutkan pendidikkannya di Pondok Pesantren Musthafawiyyah Purba Baru

4 - Mendapat iijazah Stanawiyyah tanggal 31 Mei 1996 M .

5 - Mendapatkan ijazah Tsanawiyah pondok pesantren Musthafawiyah pada tahun 1997M.

6 - Pada tanggal 29 Mei 1999 beliau berhasil mendapatkan ijazah Aliyyah.

7 - Sementara pada tahun 2000 beliau berhasil menamatkan pendidikkan Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru dan termasuk dari sepuluh besar dari kurang lebih tujuh ratus pelajar yang menamatkan pendidikkannya ketika itu.

8 - Pada bulan September tahun 2000 beliau melanjutkan pendidikkannya di Fakultas Syari`ah Wal Qanun di University al-Azhar Syarif.

9 - Dan berhasil meraih ( Lisence )Syari`ah Islamiyah Azhar Syarif pada tahun 2004.

10 - Dan berhasil mendapat Ijazah Defloma Master Ma`had Ali Darasat Islamiyah Kairo pada tahun 17 Januari 2007 M.

11 - Pada tahun 2007/2008 beliau masuk Fakultas Usuluddin Wa Dakwah University al-Azhar.

12 - Pada tahun 2011 beliau berhasil mendapatkan Lisence untuk kali yang kedua dari Fakultas Usuluddin jurusan Hadits Syarif dan ilmunya di Universit al-Azhar.Sementara pendidikkan Non Formal beliau adalah :


1 - Pada tahun 1994 bertemu dengan Syeikh Abdul Malik Raihan al-Mandili dari Pasar Maga dan mengaji dengan beliau sehingga mengkhatamkan kitab Arba`in Nawawiyyah, Matan Ghayah Wa Taqrib,Matan Bidayah Wal Hidayah, Matan Arba`in Syeikh Ismail Zein al-Yamani, dan Syeikh Raihan memberikan ijazah Ammah kepadanya.


2 - Pada tahun 1995 mulai mengikuti pengajian Syeikh Ibrahim Zannun Lubis al-Mandili sampai tahun 2000, beliau mengikuti pengajian kitab Mukhtasor Sohih Bukhari Abi Jamroh, Hasyiyah Bajuri, Maraqil Ubudiyyah Syarah Bidayah Wal Hidayah,dan Manasik Haji, dan SYeikh Ibrahim Zannun memberikan ijazah ammah kepada beliau.


3 - Mengikuti pengajian dengan secara khusus kepda Syeikh Mahmuddin Pasaribu, ketua Majlis Ulama daerah Mandailing Natal , guru besar di Musthafawiyah,dan Ro`is Syura Nahdhatul Ulama Sumatra Utara, beliau mengikuti pengajian Jami` Durus al-Arabiyyah, Kawakibud Duriyyah, Syarah Ibnu Aqil, I`anatut Tholibin, Hasyiyyah Syarqawi, al-Azkar Nawawiyyah, Jam`ul Jawami` dan lain-lainnya, Syeikh Mahmuddin Pasaribu juga memberikan ijazah Ammah kepada beliau,.


4 - Mengikuti pengajian Fathul Majid, Dala`ilul Khairat, Syarah Matan Sullam ( ilmu Mantiq ) kepada Syeikh Mukmin Aali Ruhum al-Mandili, dan Syeikh Mukmin memberikan ijazah Ammah kepada beliau.


5 - Mempelajari ilmu falak dan hisab bulan kepada Syeikh Usman bin Daud an-Naqsyabandi di Nabundong, dan beliau mendapat ijazah khusus dai Syeikh Usman.

Dan masih banyak lagi buku-buku yang beliau baca kepada guru-guru besar di Indonesia.


Sementara di luar negeri :


1 - Beliau mengikuti pengajian kitan Matan Ghayah Wa Taqrib, Matan Zubad, Tafsir al-Qur`an kepada Mufti Mesir Profesor Doktor Ali Jum`ah al-Azhari, dari tahun 2003.


2 - Beliau telah mengikuti pengajian Sohih Bukhari kepada Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba`its al-Kattani, beliau juga menghadiri kitab Muwatto`, Fawa`idul Jalilah, Syeikh Muhammad Ibrahim al-Kattani memberikan ijazah Ammah kepada beliau,.


3 - Membaca Sohih Bukhari dan Sohih Muslim kepada Profesor Doktor Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim al-Azhari (Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah) dan mendapatkan ijazah ammah dari beliau.


4 - Mengikuti pengajian Tsulatsiyyat Bukhari, Awa`il Ajluniyyah, Syama`il Muhammadiyyah Lit Tirmizi, Sunan Tirmizi kepada Syeikh Usamah bin Sayyid bin Mahmud al-Azhari dan mendapatkan ijazah aarinya.


5 - Mengikuti pengajian kitab Mu`atto`Imam Malik dan Musalsaltul Asyarah kepada Syeikh Malik bin Arabi Sanusi.


6 - Membaca seluruh kitab Matan Arba`in Nawawiyyah kepada Syeikh Abdul Mannan al-Bakistani al-Madani.


7 - Mengikuti pengajian kitab Tahzib Misykatil Masobih, Awa`il Wa Awakhir,Tahzib Adabul Mufrad, Nasikh Wa Mansukh,Manaqibu Syafi`i, Adabul Musofahat, Musalsalat, Mahdi Muntazhor, Al-Ihathoh Fi Masa`ili Haidhi Wa Al-Istihadhah dan lain-lainnya kepada Syeikh Muhammad Nuruddin al-Banjar.


8 - Mengikuti pengajian Fathul Qarib Mujib, Riyadhus Solihin, Risalah Imam Abu Daud Ila Ahli Makkah, Awail Sunbuliyah dan lain-lainnya kepada Syeikh Mahmud Said Mamduh Syaikul Hadis Muhaddis dan Musnid Mesir.


9 - Mengikuti pengajian Syama`il Muhammadiyah, Nuzhatun Nazhor dan musalsalat kepada Syeikh Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Ahsa`i.


10 - Mengikuti pengajian kitab Matan Rahabiyyah dan Musalsalat kepada Syeikh Muhammad Abdurrahim Jad Badaruddin.


11 - Mendengarkan sejumlah Musalsalat dari Syeikh Muhammad Husni Thamrin al-Banjari.


12 - Membaca kitab Sunan Ibnu Majah, Nuzhatu an-Nazhor, Thulathiyat Bukari, Awail Sunbuliya, Alfiyah al-Athar Imam Sayuti dan hadis musalsal kepada Muhaddis Syeikh Musthafa an-Nadawi.

Membaca Sohih Bukhari dan Sunan Abu Daud kepada muhaddis Syeikh Najah Awadh Shiyam al-Mansuri.


13 - Membaca Alfiyah Atsar karangan Imam Sayuti kepada Syeikh Majid Hamid al-Iraqi.


14 - Membaca sebahagian Sohih Muslim kepada Muhaddis Syeikh Nuruddin Iter Ad-Damsyiqi di Sahah Bani Amir.


15 - Membaca sebagian Sohih Muslim kepada Muhaddis Syeikh Muhammad Awamah.


16 - Membaca Matan Arba`in An-Nawawiyah kepada Syeikh Sami Anwar Al-Qadiri.
Dan lain-lain.


17 - Mendengarkan Tsulatsiyaat Bukhari, Awail Wa Awakhir Kutubus Sittah, sebahagian Sohih Bukhari , Mu`atto` Imam Malik dan Musnad Imam Syafi`i kepada Syeikh Isom Anas Ziftawi.


18 - Membaca Alfiyah Hadis Imam Sayuti kepada Syeikh Majid Hamid Al-Iraqi.Mengambil Tarekat Syazuliyyah al-Husofiyyah :

1 - Syeikh Abdurrahman Jauhar Al-Kumannuri.
2 - Syeikh Mahmud Hamid Awadh as-Syarqawi al-Husofy.
3 - Syeikh Abdul Hadi Quluyubi As-Syarqawi.


Aktivitas :

1 - Muqaddim Tarekat Husofiyyah asy-Syazuliyyah untuk Daerah Asia Tenggara dan sekitarnya.

2 - Pemimpin Sahah Husofiyah di Zaqaziq Mesir.

3 - Peneliti sanad dan Tsabat.

4 - Memberi cermah agama, pengajian di Mesir, Malaysia dan Indonesia.
5- Pendiri pondok pesantren al-Husniyah

6 - Guru pengajian di Pondok Ledang Johor Baru
7 - Guru pengajian di Darul Hasani Bangi Malaysia
8 - Guru pengajian thurath di Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi

Beliau di gelar Musnid Asia Tenggara oleh para guru-gurunya.

Beliau mendapat ijazah Ammah lebih dari tiga ratus ulama besar di dunia baik dari Makkah, Madinah, Mesir, Suria, Lubnan, Yordania, Pakistan, India, Libya, Maroko, Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain2.


Diantara guru-guru beliau yang memberikan ijazah ammah :

A - Makkah:

1 - Syeikh Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik wafat 1425 H.
2 - Syeikh Ahmad Damanhuri Al-Banteni wafat 1426 H.
3 - Syeikh Ahmad Bin Husein Siraj Fathoni wafat 1430 H.
4 - Syeikh Ahmad Bin Abdullah Ar-Ruqaimi.
5 - Syeikh Abdus Syakur Bin Hasyim Al-Burmawi.
6 - Syeikh Sayyid Nabil Hasyim Al-Ba`alawi.
7 - Syeikh Abu Alawi Hamid Alawi Al-Kaaf.
8 - Syeikh Muhammad Amin bin Abdullah Al-Harari.
9 - Syeikh Majid bin Sa`id Rahmatullah Al-Hindi.
10 - Syeikh Husein Abdurrahim Palembani.


B - Madinah Munawwarah :

1 - Syeikh Abdurrahman Abu Madhai Al-Juhani wafat 1430 H.
2 - Syeikh Habib Zein Bin Ibrahim Sumeit Ba`alawi.
3 - Syeikh Rahmatullah Bin Abdul Ghani.
4 - Syeikh Muhammad Said Bin Walid Tholah.
5 - Syeikh Muhammad Humaidah Al-Madani.
6 - Syeikh Malik Ibnu Arabi Sanusi.
7 - Syeih Kh Abdullah Bin Muhammad Demfo.
8 - Syeikh Muhammad Husein Aidrus.
9 - Syeikh Ahmad Bin Abdul Malik `Asyur.
10 - Syeikh Abdul Qadir Al-Jaili Bin Muhammad Ahmad Al-Mahi.

C - Mesir :

1 - Syeikh Muhammad Sa`ad Badran Al-Qauqji wafat 1428 H.
2 - Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi Al-Masri wafat 1433 H.
3 - Syeikh Judah Mahdi An-Naqsyabandi wafat 1432 H.
4 - Syeikh Ali Jum`ah Al-Azhari.
5 - Syeikh Mahmud Sai`d Mamduh.
6 - Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba`its Kattani.
7 - Syeikh Ahmad Umar Hasyim.
8 - Syeikh Ahmad Ma`bad Abdul Karim.
9 - Syeikh Ahmad Muhammad Hafizh At-Tijani.
10 - Syeikh Ali Muhammad aufiq An-Nahas.
11 - Syeikh Najah Shiyam Al-Mansuri
12 - Syeikh Abdul Qadir Awadh Al-Qauqji Al-Mansuri
13 - Syeikh Musthafa An-Nadwi Al-Mansuri
14 - Syeikh Yusri Rusydi Al-Qahiri
15 - Syeikh `Ishom Ziftawi Al-Azhari
16 - Syeikh Sa`ad Sa`ad Jawisy Al-Azhari
17 - Syeikh Rif`at Abdul Muthalib Al-Qahiri
18 - Syeikh Usamah Bin Sayyid Al-Azhari
19 - Syeikh Usamah Bin Sayyid At-Tidi
20 - Syeikh Ibrahim Asmawi Al-Azhari
21 - Syeikh Ahmad Bin Muhammad Sa`ad Badran Al- QAuqji
22 - Syeikh Ridha Zakaria Al-Azhari
23 - Syeikh Solahuddin At-Tijani
24 - Syeikh Asyrof At-Tijani
25 - Syeikh Abdul Ghani Bin Soleh Al-Ja`fari


D - Indonesia :

1 - Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Daari wafat 1419 H.
2 - Syeikh Ali Akbar Marbun.
3 - Syeikh Abdul Malik Rayhan Bin Abdul Qadir Al-Mandili.
4 - Syeikh Ahmad Toyyib Bin Abdurrahim Al-Mandili.
5 - Syeikh Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari wafat 1435 H.
6 - Syeikh Abdul Ba`its Abdul Hamid Al-Mandaili.
7 - Syeikh Mawardi bin Syeikh Abdul Wahab Al-Mandili.
8 - Syeikh Ibrahim Zannun Bin Sutan Al-Mandili.
9 - Syeikh Ali Amri Bin Mampak Al-Mandili.
10 - Syeikh Abdurrahman Bin Nu`man An-Nadwi Al-Mandili.
11 - Syeikh Ahmad Marwazi Al-Betawi
12 - Syeikh Ahmad Zawawi Bin Mas`ud Al-Betawi
13 - Syeikh Mu`adz Bin Jailani Al-Betawi
14 - Syeikh Alawi Bin Muhammad Zein Al-Betawi
15 - Syeikh Abdul Ghaffar Bin Abdu As-Syakur Al-Banjari
16 - Syeikh Abdul BAsith Bin Ibrahim Al-Banjari
17 - Syeikh Mu`adz Bin Abdul Hamid Al-Banjari
18 - Syeikh Aswan Syamsuddin Al-Banjari
19 - Syeikh Nur Syahid RAmli Bin Abi Al-Hasan Al-Banjari
20 - Syeikh Ahmad Nawawi Bin Marfu` Al-Banjari
21 - Syeikh Ahmad Sya`rani Bin Muhammad Toyyib Al-Banjari
22 - Syeikh Muhammad Hatim Bn Salman Al-Banjari
23 - Syeikh Muhammad Hudhari Bin Ali Al-Banjari
25 - Syeikh Syamsuddin Bin Ibrahim Al- Banjari
26 - Syeikh Muhammad Sobron Bin Afandi Al-Banjar
27 - Syeikh Muhammad Syukri Unus Al-Banjarii
28 - Syeikh Maimu Bin Zubair As-Serani Al-Jawi
29 - Syeikh Abdul Jalil Bin Bakri Rasyid Al-Manduri
30 - Syeikh Fakhru Razi Bin Qasim Al-Jambi As-SumatriE - Yaman :

1 - Syeikh Habib Salim Bin Abdullah As-Syathiri.
2 - Syeikh Habib Ali Bin Husein Al-Aidid.
3 - Syeikh Habib Umar Bin Muhammad Salim Hafizh.
4 - Syeikh Habib Zaid Bin Abdurrahman Bin Yahya.
5 - Syeikh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri.
6 - Syeikh Habib Umar Al-Jailani.
7 - Syeikh Muhammad Bin Ali As-Son`ani.
8 - Syeikh Habib Muhammad Bin Ali Bin Abdul Qadir Al-Habsyi.
9 - Syeikh Muhammad Bin Abu Bakar Badzib.
10 - Syeikh Habib Muhammad Bin Saqaaf Bin Ali Al-Kaaf.


F - Malaysia :

1 - Syeikh Hasyim Bin Abu Bakar wafat 1432 H.
2 - Syeikh Muhammad Soleh Bin Usman Jalaluddin Al-Fulfilani wafat 1433 H.
3 - Syeikh Soleh Bin Musa Al-Qadahi.
4 - Syeikh Datok Abdul Hamid Bin Abdurrahman Al-Jarumi wafat 1434.
5 - Syeikh Muhammad Toyyib Bin Haji Che` Teh Al-Qadahi.
6 - Syeikh Abdul Aziz Hanafi Bin Husein Al-Qadahi.
7 - Syeikh Muhammad Jamil Sidqi Al-Jarumi.
8 - Syeikh Abdul Aziz Syafi`i Al-Fathoni.
9 - Syeikh Ahmad Fahmi Zamzami Al-Banjari .
10 - Syeikh Hamzah Bin Muhammad Al-Kelantani
11 - Syeikh Muhammad Nuruddin Bin Ismail Al-Kelantani
12 - Syeikh Muhammad Bin Ali Awang Al-Kelantani
13 - Syeikh Abdurrahim Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Kelantani
14 - Syeikh Ismail Bin Yusuf Al-Kelantani
15 - Syeikh Ismail Bin Soleh Al-Kelantani
16 - Syeikh Abdul Basith Bin Abdurrahman Al-Kelantani
17 - Syeikh Wan Umar Bin Wan ISmail Al-Kelantani
18 - Syeikh Abdullah Bin Daud Al-Kelantani
19 - Syeikh Sulaiman Bin Che` Engah Al-Kelantani wafat 1434 H
20 - Syeikh Harun Bin Awang Al-Kelantani

G - Suriah :

1 - Syeikh Muhammad Sa`id Hani Kahil.
2 - Syeikh Majd Ahmad Makki.
3 - Syeikh Muhammad Sa`aduddin Al-Haddad.
4 - Syeikh Muhammad Nuruddin Ittir.
5 - Syeikh Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya`qubi.
6 - Syeikh Muhammad Mathrohji Al-Qadiri.
7 - Syeikh Muhammad Rajab Deib.
8 - Syeikh Muhammad Awwamah Al-Halabi.
9 - Syeikh Ahmad Mazhhar Bin Abdul Jalil Al-`Izzi.
10 - Syeikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi.


H - Lubnan :

1 - Syeikh Malik Bin Khalid.
2 - Syeikh Yusuf Bin Abdurrahman Al-Mar`asyli.
3 - Syeikh Yusuf Muhyuddin Al-Bukhuri Ad-Darqawi.
4 - Syeikh Muhammad Bin Abdullah As-Sya`aar.
5 - Syeikh Abdul Hamid Bin Munir Syanuhah.
6 - Syeikh Qasim Bin Ali Bin Sa`id.


I - Pakistan :

1 - Syeikh Khalid Bin Husein Al-Pakistan wafat 1430 H.
2 - Syeikh Hafizh Tsana`ullah Az-Zuhdi.
3 - Syeikh Saifurrahman Bin Abdul Malik Al-Muhannad.
4 - Syeikh Ali Ahmad As-Sandeliwi Bin Miyan.
5 - Syeikh Muhammad A`zham SyahJamali Jisyti.
6 - Syeikh Syeikh Muhammad Bin Usman Bin Muhammad.
7 - Syeikh Abdul Manan Bin Alamuddin Al-Pakistani.


J - Iraq :

1 - Syeikh Basyar Bin `Awad Bin Ma`ruf.
2 - Syeikh Akram Abdul Wahab Al-Mosuli.
3 - Syeikh Majid Bin Hamid Bin Haraz.
4 - Syeikh Mahir Bin Yasin Al-Fahal.


K - Libya :

1 - Ratu Fatimah Syifa` Binti Syarif Ahmad As-Sanusiah wafat 1430 H.
2 - Syeikh Nafi` Bin Sayyid Arabi As-Sanusi.
3 - Syeikh Muhammad `Awadh Manqusy.


L - India :

1 - Syeikh Muhammad Rabi` An-Nadwi.
2 - Syeikh Habibullah Qurban Al-Hindi.
3 - Syeikh Khalid Marghub Bin Muhammad Amin.


M - Maroko :

1 - Syeikh Abdullah Bin Abdul Qadir At-Talidi.
2 - Syeikh Sayyid Idris Muhammad Bin Jafar Al-Kattani.
3 - Syeikh Abdur Rahman Bin Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani


N - Bahrain :

1 - Syeikh Ibrahim Bin Rasyid Al-Muraikhi.
2 - Syeikh Naji Bin Rasyid Al-Arabi.


O - Turki :

1 - Syeikh Mahmud Afendi An-Naqsyabandi.
2 - Syeikh Muhammad Amin Siraj Al-Turki


P - Negeria :

1 - Syeikh Ibrahim Soleh Bin Yunus.Diantara hasil karangan beliau adalah :


1 - Al-Ayatul Mufasholat Fi al-Ahadisi al-Musalsalat
2 - Ghayatur Rusukh Fi Mu`jami Syuyukh.
3 - Asanidul Jawiyyin.
4 - Awailul Langkatiyyah.
5 - Arba`una Hadisan Min Sohih Bukhari `An Riwayati Abi Hurairah.
6 - Arba`una Hadisan An Arba`in Kutuban An Arba`in Syaikhan.
7 - Asanidul Kutubil Asyarah,.
8 - Bulughul Amani Fi Man Rawa An Syeikh Muhammad Abdul Hayy al-Kattni.
9 - Tobaqatu Syazuliyyah al-Kubra.
10 - Ittihaful Akabir fi Asanidi Syeikh Abbdul Qadir.
11 - Arba`una Musthafawiyah.
12 - Arba`una Al-Azhariyyah.
13 - Arba`una Al-Jawiyyah.
14 - Arba`una al-Langkatiyah.
15 - Al-Muntakhab Minal Musalsalat.
Dan lain-lain.


Muhaddis Syeikh Usamah Said Mahmud al-Azhari , Muhaddis Syeikh Ishom Anas an-Naqsyabandi, Syeikh Majid Iraqi dan lain-lainya menggelar beliau sebagai Musnid Asia Tenggara.

Syarat-syarat yang telah ada didalam gelar Musnid Asia Tenggara
1 - Banyaknya jumlah guru yang terdiri dari ulama barat dan timur dunia
2 - Ketinggian sanad yang tidak di miliki oleh orang lain.
3 - Karangan dalam mu`jam Syuyukh.
4 - Karang didalam kitan Thabat dan Fahras
5 - Yang mengambil ijazah dari Muhammad Husni terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunai Dar Salam, Mesir, Pakistan, India, Iraq,Bahrain, Maroko dan lain-lain.

~ BIOGRAFI SYEIKH MUHAMMAD HUSNI GINING 2⃣

Sunday, September 20, 2015

Tempahan Ais Krim Keluaran Muslim Area Kelantan.. Tumpat, P. Mas, Kota Bharu, T. Merah, Bachok

Soft Ais Krim Murah Keluaran Muslim

Terima kasih banyak adik kakak rakan sahabat semua yg sudi jenguk laman kami. In shaa Allah kami akan usahakan servis terbaik demi kepuasan semua..dengan harga yang terbaik dan mengikut bajet.


Kpd rakan sahabat yg ingin menempah ais krim utk sebarang majlis keramaian di Kelantan, Kota Bharu, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, Bachok bolehlah menghubungi kami  di talian:

Harga: RM350 untuk 500 orang..
tamahan RM60 untuk 100 kon berikutnya.

Hubungi kami Sekarang!!!

018-9087339  En. Azmi

Untuk Tempahan masa cuti sebaiknya 1-2 minggu sebelum Majlis.

Sekian Terima Kasih

Tempahan Ais Krim Murah untuk Majlis kenduri kahwin, perkahwinan majlis birthday, akikah di Kelantan

Soft Ais Krim Murah Keluaran Muslim

Terima kasih banyak adik kakak rakan sahabat semua yg sudi jenguk laman kami. In shaa Allah kami akan usahakan servis terbaik demi kepuasan semua..dengan harga yang terbaik dan mengikut bajet.


Kpd rakan sahabat yg ingin menempah ais krim utk sebarang majlis keramaian di Kelantan, Kota Bharu, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, Bachok bolehlah menghubungi kami  di talian:

Harga: RM350 untuk 500 orang..
tamahan RM60 untuk 100 kon berikutnya.

Hubungi kami Sekarang!!!

018-9087339  En. Azmi

Untuk Tempahan masa cuti sebaiknya 1-2 minggu sebelum Majlis.

Sekian Terima Kasih

Saturday, August 8, 2015

Kumpulan Nasyid Qasidah Maulid Berzanji untuk majlis perkahwinan, kenduri, keramaian, akikah di Kelantan

Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا
إليه بالإذن وقد نادانا..لبيك يا من دلنا وحدانا

مجلس مولد نور المصطفى الأحمدي المنقوشي
Majlis Maulid Nurul Mustafa Al Ahmadiy Al Manqusyi.
 
Meraikan Pengantin di Hotel Perdana
Kota Bharu, Kelantan. 

Undangan Maulid Qasidah di Majlis Walimatul Urus di KTC (Kelantan Trade Center) Kota Bharu.


0189087339 (Call & Whatapps)(Us. Azmi)


Kumupulan ini yang dinamakan Majlis Maulid Nurul Mustafa Al Ahmadiy Al Manqusyi atau ringkasnya Nurul Mustafa Al Manqusyi ditubuhkan pada Tahun 2010. Pada awalnya kumpulan ini belum lagi diberikan nama yang khusus, namun ianya dirasmikan dengan nama Majlis Maulid Nurul Mustafal Ahmadiy Al Manqusyi selepas mendapatkan Ijazah sanad Burdah dari Syeikhuna Muhammad Awadh Al Manqush AlMisri yang kebetulan berada di Malaysia ketika itu. Beliau juga turut mengijazahkan hadis Musalsal bersanad tentang kelebihan Puasa Asyura yang kebetulan diijazahkan pada malam 10 Muharram 1434H bertempat Syeksyen 7 Bandar Baru Bangi. Anugerah ijazah sanad Burdah dan Nazam ini diterima oleh ahli Majlis Maulid yang terdiri dari Afandi, Azmi, Nordin dan Nazri.

Bahan Rujukan Burdah, Maulid, Barzanji, Syamail dll


Majlis Maulid Nurul Mustafa Al Ahmadiy Al Manqusyi diasaskan untuk mengimarahkan alunan qasidah dan puji-pujian bagi menyemai Mahbbah kepada Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ini dianggotai oleh beberapa orang ahli dan dipimpin oleh Ustaz Mohd Nazri Daud (Johan Qari Negeri Kelantan) dan dinggotai oleh beberapa orang lagi. Pemain muzik/gendang utama ialah cikgu Zapri, seorang guru muzik di salah sebuah sekolah menengah di Pasir Mas.

Photo: Tanggal 9 Muharram 1434..Majlis Maulid Nurul Mustafa Al Ahmadiy Al Manqusyi bertolak ke Bangi bersama Program Syeikh Muhammad Awadh A l Manqush...
Alhamdulillah, Syeikh telah mengijazahkan Sanad Qasidah/Burdah/Hadis Musalsal ttg Fadhilat Puasa Hari Asyura..
Majlis bersama As Syeikh Muhammad Awadh Al Manqush Al Misri

Tanggal 9 Muharram 1434..Majlis Maulid Nurul Mustafa bertolak ke Bangi bersama Program Syeikh Muhammad Awadh A l Manqush...Alhamdulillah, Syeikh telah mengijazahkan Sanad Qasidah/Burdah/Hadis Musalsal tentang Fadhilat Puasa Hari Asyura..

Photo: Syeikh Muhammad Awadh Al Manqush..

Majlis Maulid Nurul Mustafa Al Ahmadiy Al Manqusyi berpeluang mengunjujngi Syeikh di Bangi sempena Majlis Bacaan Qasidah  Ijazah Sanad Qasidah dari Beliau..moga Allah memlihara Syeikh..
Syeikh Muhammad Awadh Al Manqush

Photo: Sanad Qasidah/Selawat/Burdah dari Syeikh..
Sanad Qasidah Burdah
Photo: Sanad..
Sanad Nazam Badi'

Kumpulan ini pernah dijemput membuat persembahan di majlis-majlis Maulidurrasul, Majlis Perkahwinan dan majlis-majlis rasmi yang lain di sekitar Negeri Kelantan. Walau pun pernah mendapat jemputan dari luar Kelantan, namun memandangkan kekangan masa, jemputan itu dengan hormatnya terpaksa diserah kepada kumpulan-kumpulan maulid yang berdekatan.

Photo: Persembahan Maulid Sempena Perkahwinan puteri Cikgu M.Saad di Pengkalan Kubur, Tumpat Kelantan.
Mengadakan persembahan di satu Majlis Perkahwinan

Office:
Majlis Maulid Nurul Mustafa Al Manqusyi
Pondok Hj. Ahmad, Kg. Geting
16200 Tumpat,
Kelantan.

Kepada para ikhwan sekitar negeri Kelantan dan lain-lain negeri yang ingin menyemarakkan lagi majlis-majlis keraian dengan alunan selawat, qasidah, burdah, berzanji..bolehlah menghubungi kumpulan ini di talian :

018-9087339 Call (Us. Azmi)

Thursday, August 6, 2015

Ais Krim Keluaran Muslim utk tempahan di Besut, Permaisuri, Jertih, Pasir Putih

Aiskrim keluaran Muslim.

Kpd rakan sahabat yg ingin menempah ais krim utk sebarang majlis keramaian di Jertih, Besut, Permaisuri bolehlah menghubungi talian:

0111-4965308 / 014-6057920 Manaf

Sekian Terima Kasih. 

Friday, July 24, 2015

Tempahan soft ais krim di kelantan

Assalamualaikum warahmatullah..

Aiskrim keluaran Muslim.

Kpd rakan sahabat yg ingin menempah ais krim utk sebarang majlis keramaian di seluruh kelantan bolehlah menghubungi talian:


018~9087339 En Azmi

Sekian Terima Kasih. 

Tuesday, June 23, 2015

CARA MUDAH FAHAMI TASRIF FEEL TANPA MENGHAFAZAssalamualikum rakan sahabat yang dimuliakan Allah.

Di sini saya ingin berkongsi tip mudah untuk mudah memahami TASRIF FEEL samada MADHI, MUDHARI' juga AMAR.

Saya percaya, kita diarah utk menghafal TASRIF tanpa memahami apa sebenarnya yg kita hafal. Justeru bila di tanya, siapa yg lakukan perbuatan itu (sesuatu feel) langsung kita tidak tahu, samada mereka, kamu atau kami (contoh dhamir dari tiga2 bahagian)

Jadi, apa gunanya kita lancar mengingati, tapi fungsinya kita kurang jelas.

Sebagaimana maklum bahawa TASRIF atau perubahan feel terjadi sesuai dgn siapa pelakunya, berapa orang, lelaki atau perempuan.

Untuk kita mudah mengesan siapa yg melakukan, berapa orang, lelaki atau pun perempuan, mari kita kenali akan fungsi2 huruf yg 'ditambah' dlm sesetiap feel tersebut.

FEEL MUDHARI:

HURUF di awal (disebut sebagai huruf Mudhari') cuma ada 4 huruf. Yakni huruf2 inilah yang menjadi huruf pertama utk feel mudhari.

4 huruf mudhari' itu ialah;

Alif
Ta
Nun
Ya

Mari kita fahami terlebih dahulu fungsi huruf2 depan ini.
1. Huruf ي
Misal: يفعل (fokus pd huruf ya sahaja!)
Huruf ya gunanya adalah utk:
Ganti nama ketiga:
1. Lelaki:
mufrad (dia),
musanna (dia berdua)
dan jamak (mereka)
2. Permpuan:
(merka)Jamak muannas sahaja

2. Huruf ت
Misalnya: تفعل (fokus pd huruf Ta sahaja)

Huruf Ta gunanya utk:
Ganti nama ketiga :
Perempuan:
1. Mufrad (dia)
2. Musanna (dia berdua)

Ganti nama kedua:
1. Lelaki : awak seorang, berdua dan ramai.
2. Perempuan: awak seorang, berdua dan ramai.

3.Huruf أ (disebut hamzah)
Misal أفعل (fokus pd alif sahaja)
Huruf alif gunanya cuma untuk:
Ganti nama diri pertama sahaja (saya), samada lelaki atau perempuan.

Peringatan:
Bila sesuatu feel mudhari' menggunakan huruf alif (hamzah) makanya haram menambah apa2 perubahan di hujung feel tersebut. Yakni tidak berlaku tasrif di hujung kalimah.

4. Huruf ن
Misalnya نفعل (fokus pd huruf nun sahaja)

Huruf Nun gunanya utk :
Ganti nama diri pertama (kami) samada lelaki atau perempuan.

Peringatan, juga haram tambah apa perubahan di hujung kalimah.

Apabila kita sudah memahami fungsi huruf2 mudhari' dari segi perubahan di awal kalimah, mari kita fahami pula akan tambahan huruf di hujung kalimah..

1. Jika tiada apa2 perubahan, yakni feel mudhari' dlm bentuk asal spt: يفعل
Maka ianya utk dia lelaki هو

2. Tambahan ين disebut iina, ianya khusus utk awak perempuan (seorang)
Misal: تفعلين baca Taf'aliina.
Di awal..huruf Ta..di hujung tambahan hurur iina.

3. Jika bertambah ان disebut aani..
Gunanya utk dua org, siapa sahaja, lelaki atau perempuan:
-dia berdua lelaki atau perempuan.
Misal:
 يفعلان dia berdua lelaki
 تفعلان dia berdua perempuan

-awak/kamu berdua lelaki perempuan.
Misal:
تفعلان

4. Jika bertambah ون dibaca uuna.
Gunanya utk mereka lelaki sahaja.
Misal: يفعلون

5. Jika ditambah ن disebut na (sahaja)
Gunanya utk mereka (ramai) perempuan.
Misal: يفعلن baca yaf'alna
Satu2nya tanda (huruf) awal permpuan yg dipinjam dr lelaki, biasanya huruf awal perempuan mesti ت sebut Ta.

Jadi perubahan yg berlaku di hujung kalimah mudhari' ialah 4 sahaja.
ين iina utk awk prmpuan.
ان aani utk dua org lelaki dn perempuan samada dia berdua atau awak berdua.
ون uuna utk mereka lelaki
ن na utk mereka perempuan.

Test 1:
Coba rakan sahabat leraikan feel ini:
يفعلون
siapa pembuatnya, lelaki atau permpuan? berapa orang yg membuatnya? kamu atau mereka?

Leraianya:
Huruf ya: utk mereka lelaki atau mereka perempuan.

ون : utk ramai lelaki.

Jadi, sah lah yg melakukan perbuatan di atas adalah mereka (Lelaki)

Test 2:
Kalimah تفعلان

Test 3:
Kalimah نفعل

Test 4:
Kalimah تفعلن

Sekiranya rakan sahabat mampu leraikan test2 di atas, bererti rakan sahabat sudah kuasai tasrif feel mudhari'.

Semoga perkongsian ini bermanfaat utk rakan sahabat.

FEEL MADHI

Perubahan feel madhi hanya berlaku di akhir kalimah sahaja. Jgn sesekali ubah di awal kalimah.

Bersambung..

Monday, February 16, 2015

Perkhidmatan Khidmat Upah Haji Badal Haji di Seberang Prai, Balik Pulau dan Seluruh Pulau Pinang RM1800 sahaja

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PENDAFTARAN UPAH/BADAL HAJI 1437H 2016 UNTUK SELURUH NEGERI PULAU PINANG DIBUKA SEKARANG!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada muslimin muslimat yang ingin mendapatkan khidmat UPAH HAJI BADAL HAJI untuk dilaksanakan pada tahun ini bolehlah menghubungi kami dengan segera. Kami menjanjikan perkhidmatan yang beretika, telus dan amanah demi merealisasikan hasrat murni tuan puan dan demi mendapatkan Badal Haji yang mabrur sebagai hadiah untuk arwah yang tersayang.


PAKEJ ULUL'AZMI UPAH-BADAL HAJI SERVICES.

Ulul'azmi Upah-Badal Haji Services
Pondok Hj. Ahmad, Kg. Geting
16200 Tumpat, Kelantan.

Amanah Upah/Badal haji ini akan dilaksanakan oleh Para Mutawwif berpengalaman dan juga pemastautin tetap di Makkah.


 Pakej Upah Haji RM1600 ini termasuk;

1. 1 Haji dan 1 Umrah
2. Sijil
3. Cenderahati; Sejadah, Serban, Tasbih, Kopiah dan Kurma.
4. Air Zamzam 1 liter.

Tambahan RM200 utk Air Zamzam 10 liter.


Hubungi kami segera: 

0189087339 (Call & Whatapps)
(Us. Azmi)

Lafaz Aqad Badal Haji (boleh dibuat melalui Telefon):

Saya ( nama waris) meletakkan tanggungjawab untuk pengurusan badal/upah haji kepada Ulul'azmi Upah-Badal Haji Serives bagi Almarhum ( nama penama) sebanyak RM1800 termasuk kos pengurusan dan cenderahati untuk dilaksanakan pada tahun ini kerana Allah Taala.

Sekian, Terima Kasih.

PS: Perniagaan dan perkhidmatan kami adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Perkhidmatan Khidmat Upah Haji Badal Haji di Negeri Perak RM1800 sahaja..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PENDAFTARAN UPAH HAJI BADAL HAJI 1437H UNTUK SELURUH NEGERI PERAK DIBUKA SEKARANG!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada muslimin muslimat yang ingin mendapatkan khidmat UPAH HAJI BADAL HAJI untuk dilaksanakan pada tahun ini bolehlah menghubungi kami dengan segera. Kami menjanjikan perkhidmatan yang beretika, telus dan amanah demi merealisasikan hasrat murni tuan puan dan demi mendapatkan Badal Haji yang mabrur sebagai hadiah untuk arwah yang tersayang.


PAKEJ ULUL'AZMI UPAH-BADAL HAJI SERVICES.

Ulul'azmi Upah-Badal Haji Services
Pondok Hj. Ahmad, Kg. Geting
16200 Tumpat, Kelantan.

 Amanah Upah/Badal haji ini akan dilaksanakan oleh Para Mutawwif berpengalaman dan juga pemastautin tetap di Makkah.


 Pakej Upah Haji RM1600 ini termasuk;

1. 1 Haji dan 1 Umrah
2. Sijil
3. Cenderahati; Sejadah,Serban, Tasbih, Kopiah dan Kurma.
4. Air Zamzam 1 liter.

Tambahan RM200 utk Air Zamzam 10 liter (pilihan)
Hubungi kami segera: 
011-1496 5308 (call sahaja)
0189087339 (Call & Whatapps)
(Us. Azmi)

Lafaz Aqad Badal Haji (boleh dibuat melalui Telefon):

Saya ( nama waris) meletakkan tanggungjawab untuk pengurusan badal/upah haji kepada Ulul'azmi Upah-Badal Haji Serives bagi Almarhum ( nama penama) sebanyak RM1800 termasuk kos pengurusan dan cenderahati untuk dilaksanakan pada tahun ini kerana Allah Taala.

Sekian, Terima Kasih.

PS: Perniagaan dan perkhidmatan kami adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Saturday, January 10, 2015

Perkhidmatan Khidmat Upah haji Badal Haji di Muar, Tangkak, Ledang, Pagoh Johor RM1800 sahaja..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PENDAFTARAN UPAH/BADAL HAJI 1437H UNTUK SELURUH NEGERI JOHOR DIBUKA SEKARANG!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada muslimin muslimat yang ingin mendapatkan khidmat UPAH HAJI BADAL HAJI untuk dilaksanakan pada tahun ini bolehlah menghubungi kami dengan segera. Kami menjanjikan perkhidmatan yang beretika, telus dan amanah demi merealisasikan hasrat murni tuan puan dan demi mendapatkan Badal Haji yang mabrur sebagai hadiah untuk arwah yang tersayang.


PAKEJ ULUL'AZMI UPAH-BADAL HAJI SERVICES.

Ulul'azmi Upah-Badal Haji Services
Pondok Hj. Ahmad, Kg. Geting
16200 Tumpat, Kelantan.

 Amanah Upah/Badal haji ini akan dilaksanakan oleh Para Mutawwif berpengalaman dan juga pemastautin tetap di Makkah.


 Pakej Upah Haji RM1600 ini termasuk;

1. 1 Haji dan 1 Umrah
2. Sijil
3. Cenderahati; Sejadah, Serban, Tasbih, Kopiah dan Kurma.
4. Air Zamzam 1 liter.

Tambahan RM200 jika nak air zamzam 10 liter.


Hubungi kami segera: 

0189087339 (Call & Whatapps)
(Us. Azmi)Lafaz Aqad Badal Haji (boleh dibuat melalui Telefon):

Saya ( nama waris) meletakkan tanggungjawab untuk pengurusan badal/upah haji kepada Ulul'azmi Upah-Badal Haji Serives bagi Almarhum ( nama penama) sebanyak RM1800 termasuk kos pengurusan dan cenderahati untuk dilaksanakan pada tahun ini kerana Allah Taala.

Sekian, Terima Kasih.

PS: Perniagaan dan perkhidmatan kami adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Perkhidmatan Khidmat Upah Haji Badal Haji di negeri Johor Johor Bahru Pasir Gudang Masai Muar Mersing Ulu Tiram RM1800 sahaja

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PENDAFTARAN UPAH/BADAL HAJI 1437H  2016 UNTUK SELURUH NEGERI JOHOR DIBUKA SEKARANG!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada muslimin muslimat yang ingin mendapatkan khidmat UPAH HAJI BADAL HAJI untuk dilaksanakan pada tahun ini bolehlah menghubungi kami dengan segera. Kami menjanjikan perkhidmatan yang beretika, telus dan amanah demi merealisasikan hasrat murni tuan puan dan demi mendapatkan Badal Haji yang mabrur sebagai hadiah untuk arwah yang tersayang.


PAKEJ ULUL'AZMI UPAH-BADAL HAJI SERVICES.

Ulul'azmi Upah-Badal Haji Services
Pondok Hj. Ahmad, Kg. Geting
16200 Tumpat, Kelantan.

 Amanah Upah/Badal haji ini akan dilaksanakan oleh Para Mutawwif berpengalaman dan juga pemastautin tetap di Makkah.


 Pakej Upah Haji RM1600 ini termasuk;

1. 1 Haji dan 1 Umrah
2. Sijil
3. Cenderahati; Sejadah Besar Bermutu Tinggi, Serban, Tasbih, Kopiah dan Kurma.
4. Air Zamzam 1 liter.

Tambahan RM200 untuk Air Zamzam 10 liter (pilihan)


Hubungi kami segera: 

0189087339 (Call & Whatapps)
(Us. Azmi)


Lafaz Aqad Badal Haji (boleh dibuat melalui Telefon):

Saya ( nama waris) meletakkan tanggungjawab untuk pengurusan badal/upah haji kepada Ulul'azmi Upah-Badal Haji Services bagi Almarhum ( nama penama) sebanyak RM1800 termasuk kos pengurusan dan cenderahati untuk dilaksanakan pada tahun ini kerana Allah Taala.

Sekian, Terima Kasih.

PS: Perniagaan dan perkhidmatan kami adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)