Tuesday, January 31, 2012

Nabi Lahir hari Isnin Rabiul Awwal..kenapa?

Al Allamah  Al MuhaddithAs Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani menghuraikan kenapa hari lahir Rasulillah di pilih pada hari Isnin dan kenapa bulannya pula bulan Rabiul Awwal?

Kesimpulan dari muhadharah As  Sayyid ialah; bahawa kelahiran Rasulullah di pilih pada hari dan bulan yang tidak terkenal di sisi orang Arab ialah untuk menyatakan bahawa kemuliaan Rasulullah adalah tersendiri, bebas dari sebarang pengaruh samada pengaruh hari atau pun bulan.

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam sejarah manusia dan para nabi khasnya, ada hari2 tertentu yang dianggap mulia seperti Hari Asyura yang ada pada bulan Muharram. Di samping ianya juga terkenal antara bulan-bulan Haram yang diketahui umum akan kemuliaanya.

Jika Rasulullah dilahirkan pada bulan-bulan tersebut, tentunya ada yang membuat tohmahan betapa kemuliaan Nabi adalah kesan kepada kemuliaan hari-hari dan bulan tersebut..Semuanya ini adalah untuk membebaskan Rasulullah dari tohmahan dan andaian tersebut.

Wallahu a'lam. 

Monday, January 30, 2012

Maulid Nabi Bid'ah? Sesat? Tiada fadhilat?Sia-sia?

DALIL DAN BUKTI SUNAT MEMBUAT SAMBUTAN MAULIDURRASUL

MAULIDURRASUL DENGAN DALIL-DALIL YANG NYATA.

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat dan salam keatas saiyidina Muhammad, Keluarga dan Sahabatnya sekelian…

Kami kemukakan dalil-dalil bagi masaalah Maulidurrasul didalam risalah ini, supaya dapat memberi penjelasan yang terang bagi sekelian kaum muslimin daripada terpesong dengan mereka yang membid’ahkan amalan ini. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengannya, amin…!

DALIL SUNAT MENYAMBUT MAULIDURRASUL DI SISI ULAMA’ AHLI SUNNAH.

1. Merayakan hari kelahiran Nabi s.a.w. termasuk daripada perkara yang membesarkan dan memuliakan baginda. Dijanjikan kejayaan dunia dan akhirat bagi mereka yang menyambutnya. Firman Allah Taala:

“Maka mereka yang beriman dengannya (Muhammad), membesarkannya dan membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang diturunkan bersamanya. Mereka itulah yang mendapat kejayaan.”

(Surah Al-A’araf, ayat 157).

2. Firman Allah Taala, : “Sesiapa yang membesarkan tanda-tanda Allah, maka membesarkan itu ialah setengah daripada menjunjung perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.” ( Al-Haj:32 )

Dimaksudkan dengan “tanda-tanda Allah” (Sya’airallah ) pada umum ayat ini, iaitu setiap perkara yang dijadikan sebagai tanda atau alamat bagi mentaati Allah. Sebesar-besar tanda agama ialah Nabi Muhammad s.a.w dan menyambut Maulidurrasul itu adalah membesarkan tanda Allah, termasuk dalam menjunjung perintah-Nya.

3. Meriwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya, begitu juga Ismaili dan Abdul Razak, Bahawa diringankan azab keatas Abi Lahab pada hari isnin kerana memerdekakan ‘Suwaibah’ iaitu hambanya yang menceritakan khabar gembira tentang kelahiran Nabi s.a.w.

Hadis ini menunjukkan bahawa:

i) Sesiapa yang menzahirkan kegembiraannya dengan membesarkan hari kelahiran Rasulullah diberi pahala yang besar kerana Abu Lahab yang kafir, seteru kepada Nabi s.a.w. diringankan azabnya, apatah lagi orang yang muslim. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafiz Nasiruddin ibnu Syamsuddin Ad-Dimasyqi dan Imam Al-Qurra Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Al-Jazri.

ii) Dianjurkan memulia dan membesarkan Nabi s.a.w dengan mengambil sempena hari kelahirannya. Hari kelahiran Baginda merupakan ‘ Hari Kebesaran Islam ’ dan hari yang mempunyai kelebihan. Diriwayatkan daripada Qatadah Al-Ansari, ‘ Bahawasanya Nabi ditanya tentang berpuasa hari Isnin, berkata Nabi s.a.w, “ Itulah hari yang dilahirkan aku padanya dan diturunkan kenabian keatas ku.” ( Riwayat Muslim dan lainnya )

iii) Membuat perkara-perkara kebaikan (difahami daripada memerdekakan Suwaibah, hadis berpuasa hari Isnin dan hadis berpuasa hari A’syura yang akan datang ) sempena memuliakan hari kelahiran Nabi s.a.w seperti berhimpun dengan membaca Al-Qur’an, berselawat, memuji Nabi, bersedekah, menjamu makanan, berbuat baik kepada fakir-miskin dan lain-lain.

4. Didalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi datang ke Madinah dan mendapati kaum Yahudi berpuasa hari A’syura lalu baginda bertanya , mereka menjawab, “ Ianya hari di mana Allah menenggelamkan Fir’aun dan menyelamatkan Musa. Kami berpuasa pada hari ini kerana mensyukuri Allah ta’ala.” Lalu nabi berkata, “ Kami terlebih utama dengan Musa…”.

Diambil pengertian daripada hadis ini, kita disarankan mensyukuri atas nikmat pemberian Allah pada hari tertentu yang mempunyai kelebihan atau hari yang dilepaskan daripada musibah. Menyambut Maulidurrasul adalah menzahirkan kegembiraan dan mensyukuri nikmat dan rahmat Allah ke atas alam ini. Ini kerana , sebesar-besar nikmat yang sempurna dan rahmat ialah lahirnya nabi kita s.a.w. sebagaimana berkata Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Hafiz Ibnu Hajar Assqalani, Sayuti dan lain-lain.

Firman Allah ta’ala, “ Katakanlah kepada kaummu, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya , maka dengan demikian itu ( kurniaan dan rahmat ) , hendaklah kamu bergembira dan mensyukurinya.” ( Yunus:58 )

FirmanNya, “Tidaklah kami mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan kerana rahmat bagi sekelian alam.”
( Al-Anbiyaa’:107 )

5. Memperingati dan membesarkan Maulidurrasul dengan selawat, membaca kisahnya, merupakan perantaraan kepada mencintai nabi dan mencintai Allah. “ Tidak sempurna iman seseorang daripada kalangan kamu sehingga adalah aku terlebih dikasihinya daripada dirinya, hartanya, anaknya dan sekelian manusia.” ( al-Hadis ).

Firman Allah ta’ala, “ Katakanlah kepada kaummu, jika sekiranya kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintai kamu.” (Ali-Imran:31)

KESIMPULAN
i) Menyambut hari kelahiran Rasulullah disabitkan dengan dalil-dalil syara’.
ii) Disunatkan memperingati maulidurrasul pada bila-bila masa, terlebih utama lagi sempena hari kelahirannya.
iii) Membesarkan Nabi bersempena hari kelahirannya yang merupakan salah satu hari kebesaran Islam.
iv) Menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran atas sebesar-besar nikmat dan rahmat Allah iaitu kelahiran baginda dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan.
v) Menyambut hari kebesaran ini membawa kepada mencintai nabi dan mencintai Allah.
vi) Mendapat ganjaran yang besar di dunia dan akhirat bagi mereka yang menyambutnya.

Orang yang pertama merayakan Maulid ialah Sultan Ibnu Malik Al-Muzzaffar, seorang wali Allah, raja yang adil, warak , zuhud dan alim. Menghadiri Majlis Maulidnya ulama’-ulama’ muktabar dan orang-orang salih dengan ketiadaan mengingkarinya , sehinggakan ulama’ besar yang bernama Assyeikh Abu Khatab Ibnu Dihyah telah mengarang bagi sultan itu, kitab Antanwir membicarakan tentang amalan Maulid. ( Lihat Al-Hawi Lil Fatawi bagi Sayuti ).

Berkata Assakhawi, “Sesungguhnya amalan Maulid berlaku kemudian daripada kurun ketiga iaitu tiga ratus tahun daripada Hijrah, selepas itu sentiasalah umat Islam pada setiap negeri mengamalkannya…….”

Oleh itu, amalan Maulidurrasul ini adalah ijmak muslimin yang tidak diengkari bahkan disokongi oleh ulama’ Ahli Sunnah sejak pertama kali diadakan hingga sekarang. Tidak berhimpun ulama’ dan seluruh muslimin yang sempurna imannya pada kesesatan. Sabda Nabi, “Tidak berhimpun umatku diatas kesesatan.” Sabdanya lagi, “Sesuatu perkara yang dipandang baik oleh muslimin maka ianya di sisi Allah adalah kebaikan.”

DALIL SATU PERSATU AMALAN YANG DILAKUKAN DIDALAM MAULID.

BERHIMPUN DENGAN BERTILAWAH AL-QURAN, BERZIKIR, BERSELAWAT, MEMBACA KISAH NABI DAN MENGADAKAN JAMUAN

1) Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, “Bersabda Rasulullah; Tidak berhimpun suatu perhimpunan pada satu majlis di dalam masjid daripada masjid-masjid Allah , lalu mereka membaca al-Quran dan bertadarus sesama mereka, melainkan turun ke atas mereka ketenangan yang diselubungi rahmat Allah serta dilingkungi para malaikat dan Allah menyebut tentang mereka dikalangan nabi dan malaikat di sisi-Nya .” ( Sahih Muslim ).

2) Bersabda Nabi s.a.w., “Tidaklah berhimpun satu perhimpunan di dalam suatu majlis lalu mereka tidak berzikir mengingati Allah dan tidak berselawat ke atasku, melainkan kekurangan dan penyesalan ke atas mereka di hari Qiamat.”

3) Firman Allah ta’ala, “Kami ceritakan kepada engkau setiap perkhabaran daripada kisah-kisah Nabi yang menguatkan hati engkau dengannya dan datang kepada engkau di dalam perkhabaran ini, kebenaran, pengajaran dan peringatan bagi orang yang beriman.” (Hud:120)

4) Meriwayat Imam Ahmad dan Hakim daripada Suhaib, Nabi bersabda, “ Seseorang yang terlebih baik di antara kamu ialah mereka yang menjamu makanan dan menjawab salam.” Berkata al-Iraqi, “ Hadis ini sahih sanadnya .”

Meriwayat Turmizi , bahawa sahabat-sahabat nabi tidak bersurai mereka daripada majlis bertilawah al-Quran dan zikir, melainkan selepas menikmati jamuan.

SUNAT BERDIRI KETIKA DIBACAKAN KISAH KELAHIRAN BAGINDA S.A.W.

Disunatkan berdiri ketika dibaca kisah kelahiran Nabi s.a.w. kerana perbuatan berdiri menunjukkan di atas membesarkan baginda, termasuk di dalam nas al-Quran yang kami sebutkan dahulu. Telah berdiri Imam Subki bersama-sama orang ramai di Majlis Maulid ketika kisah kelahiran baginda dibacakan. Ulama’ Ahli Sunnah mengatakan sunat dan elok perbuatan ini.

Cara membesar dan memuliakan Nabi s.a.w. semasa hayat baginda atau wafatnya, samada dengan hati atau lisan seperti berselawat, puji-pujian atau dengan perbuatan iaitu berdiri. Telah disepakati pada adat orang ramai bahawa berdiri itu bertujuan membesarkan seseorang.

Adapun Fatwa al-Allamah Imam Abu Saud yang mengkafirkan mereka yang tidak berdiri ketika orang ramai berdiri pada Majlis Maulid , sekiranya mereka meninggalkan berdiri kerana menghinakan Nabi s.a.w. atau mengingkari hukum membesarkan baginda.

Berkata Imam Nawawi, “Disunatkan berdiri kepada orang yang hadir iaitu daripada ahli kelebihan dan kemuliaan, sesungguhnya datang hadis-hadis sebagai hujah padanya…….”

1) Diriwayatkan daripada Said al-Khudri, Nabi bersabda, “ Berdirilah kamu kepada penghulu kamu” ( iaitu Saad Ibnu Muaz yang hadir kepada sahabat ), lalu ia datang dan duduk kepada Rasulullah. ( Riwayat Abu Daud ).

Perbuatan berdiri dalam hadis ini adalah kerana memuliakan Saad, bukan kerana hendak menurunkan Saad yang sakit daripada tunggangannya. Jika berdiri kepada Saad disebabkan keuzurannya , nescaya nabi berkata dengan lafaz, “Berdirilah kepada orang yang sakit daripada kamu”, dan tidaklah perlu nabi menyuruh sekalian sahabat bahkan memadai seorang dua shaja bagi memapahnya.

2) Mengeluar Abu Daud daripada Abu Hurairah, “Adalah nabi bercakap dengan kami, apabila baginda berdiri, lalu kami pun berdiri kepadanya hingga kami melihat ia memasuki rumahnya.”

Adapun berdiri yang dilarang dalam beberapa hadis, adalah berdiri yang lahir daripada sifat takabbur atau larangan itu kerana tawaduk nabi. Disunatkan berdiri tersebut semata-mata kerana perbuatan berdiri termasuk daripada membesarkan nabi, samada hadir Roh Nabi di dalam Majlis Maulid ataupun tidak. Ketahuilah ! Roh Nabi dan orang mukmin boleh pergi ke mana sahaja yang dikehendakinya dan harus dapat berjumpa dan melihatnya.

i) Sabit pada hadis sahih bahawa berhimpun nabi s.a.w dengan para nabi di Baitul Maqdis dan di langit pada kisah Isra’ dan Mikraj.

ii) Daripada Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah s.a.w melihat Nabi Musa dan Nabi Yunus menunaikan haji sambil mengucapkan ‘talbiah’.

iii) Didalam Sahih Bukhari, bahawa sesetengah sahabat dilihat bersembahyang di dalam masjid selepas meninggal dunia.

iv) Daripada Abu Hurairah, Nabi Bersabda, “Sesiapa melihatku didalam mimpinya, nescaya ia akan melihat aku ketika jaga ( tidak bermimpi ) dan syaitan tidak boleh berupa dengan rupaku.” ( Bukhari dan Muslim )

Berkata Imam Sayuti, “Bahawa nabi s.a.w itu hidup dengan jasad dan roh, serta rohnya berjalan ke mana sahaja yang dikehendakinya kepada segala tempat dimuka bumi dan alam malakut….”

Meriwayat Imam Ahmad, Turmizi dan Ibnu Abi Dunia daripada Salman Al-Farisi, “Bahawa roh orang mukmin berada di barzah di dalam dunia, boleh pergi ke mana-mana yang dikehendakinya.”


SUNAT MEMUJI NABI DENGAN SYAIR

Allah ta’ala memuji penyair-penyair yang beriman dan mengasingkan mereka daripada kumpulan penyair yang dicela dengan firmanNya :

1) “…..Melainkan penyair-penyair yang beriman dan beramal salih serta banyak menyebut Allah………” (Assyua’ra:227)

Telah mentafsir Imam an-Nasafi, “Berzikir mengingati Allah dan bertilawah al-Quran adalah menjadi kebiasaan bagi mereka daripada bersyair. Apabila mereka menyampaikan syair , mereka bersyair pada mentauhid dan memuji Allah, tentang ilmu, peringatan, zuhud, budi pekerti, memuji Rasulullah dan sahabat serta orang-orang salih dan seumpamanya.”

2) Mengeluar Bukhari di dalam `Al-Adab Al-Mufrad’ dan Thabarani di dalam `Al-Ausath’ daripada hadis marfu’ Abdullah Ibnu Omar, “Syair itu menempati percakapan, maka syair yang baik seperti percakapan yang baik dan syair yang keji seperti percakapan yang keji..”

3) Meriwayat Thabarani, bahawa ketika Nabi s.a.w. memasuki Madinah sekembalinya daripada perang Tabuk, berkata Ibnu Abbas, “Ya Rasulullah ! Adakah memberi keizinan kepada aku memuji engkau ? Bersabda Nabi, “Katakanlah ! Tidak akan mensadur Allah mulut engkau,” lalu ia memuji baginda dengan qasidah syair…..

Menyebut Mawardi di dalam al-Hawi dan Ruyani di dalam al-Bahri, bahawa syair terbahagi kepada ; haram, harus dan sunat. Syair yang disunatkan itu dua bahagian. Pertama, syair yang menakuti dan memperingati huru-hara akhirat. Kedua, syair yang menekankan budi pekerti yang baik. Di antara syair yang disunatkan ialah memuji para nabi, sahabat, ahli taqwa dan seumpamanya.

Adapun hadis yang berbunyi, “Janganlah kamu memuji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa Ibnu Maryam,” dilarang memuji sehingga menganggap nabi sebagai anak tuhan atau tuhan.

Firman Allah ta’ala, “ Berkata orang Nasrani, Isa itu anak tuhan.”( At-Taubah:30 ) FirmanNya, “Sesungguhnya menjadi kafir mereka (Nasrani) yang berkata bahawa Allah, tuhan yang ketiga daripada tiga tuhan.” (al-Maidah:73)

Tidak menjadi kesalahan mengagungkan Nabi s.a.w. dengan melampau-lampau selagi tidak menganggapnya sebagai tuhan, kerana sabit dengan hadis-hadis sahih, di antaranya :

Meriwayat Bukhari bahawa Urwah ibnu Mas’ud as-Saqafi menghadiri kepada Nabi s.a.w. di dalam Perjanjian Hudaibiyah . Sekembali Urwah kepada kaumnya lalu berkata, “…tidak pernah aku melihat seorang pun yang mengagungkan seseorang sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkannya. Tidaklah Muhammad berludah satu ludahan, melainkan menyambut sahabatnya dengan tangan-tangan mereka, lalu melumurkan ke wajah mereka dan tidaklah ia berwuduk, melainkan mereka berebut-rebut kepada air wuduknya untuk mengambil barakat, sedangkan ia mengiktiraf dan tidak mengingkari perbuatan mereka itu dan mereka ( sahabat ) tidak menajamkan pandangan kepadanya.”
Telah ijmak ulama’ pada harus berseru meminta pertolongan dan bertawasul dengan mengambil barakat Nabi s.a.w. Meriwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih, daripada Malik addar , berkata, “ Telah menimpa musibah kemarau pada orang ramai di zaman Umar al-Khatab, lalu datang seorang lelaki ( Bilal Ibnu Haris al-Muzani ) ke kubur Nabi s.a.w. dan berseru, “ Ya Rasulullah ! Mintalah supaya diturunkan hujan bagi umatmu kerana sesungguhnya mereka itu sedang binasa.” Lalu hadir rasulullah di dalam mimpinya dan baginda berkata, “Pergilah kepada Umar dan sampaikan salamku kepadanya…..”.

Dalam hadis ini , lelaki berkenaan telah memberitahu kepada saidina Umar tentang kisah tersebut, akan tetapi saidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkari perbuatan lelaki itu.
Berkata as-Subki, “ Elok bertawasul dan berseru meminta pertolongan dengan Nabi sebagai perantaraan kepada tuhannya. Tidak seorangpun daripada Salaf dan Khalaf mengingkarinya, sehingga datang Ibnu Taimiyah mengingkari serta menyimpang daripada jalan yang sebenar lalu menghukum bid’ah perkara yang tidak dikatakan bid’ah oleh seorang alim sebelumnya, dan jadilah membid’ahkannya itu, sebagai perkara yang menakut-nakutkan umat Islam daripada mengerjakannya.”

TARIKH KELAHIRAN NABI S.A.W.
Telah berlaku perselisihan Ulama’ pada menentukan tarikh kelahiran Nabi s.a.w. kepada tujuh pendapat. Pendapat yang terlebih masyhur daripadanya :-

1) Hari kelahiran baginda pada 12 Rabiulawal iaitu pendapat Mohd Ibnu Ishaq Naisaburi dan lainnya. Berkata Ibnu Katsir, “Pendapat ini masyhur di sisi kebanyakkan ulama’ dan dipegangi oleh ahli Makkah sejak dahulu hingga sekarang pada waktu menziarahi tempat kelahiran Nabi s.a.w. Mendakwa Ibnu Jauzi dan Ibnu Jazar dengan ijmak , iaitu ijmak kebanyakkan atau ijmak perbuatan, kerana salaf dan khalaf bersepakat atas amalan Maulid dan menamakan hari kelahiran baginda pada hari tersebut di setiap negeri, sehinggakan di Makkah, tempat kelahirannya…”
2) Berkata kebanyakan Imam-Imam yang menghafal hadis iaitu ulama’ yang terdahulu dan lainnya, bahawa ianya hari kelapan Rabiulawal.

Berkata Syeikh Yusuf Ibnu Ismail Annabhani, “Tetapi, pendapat yang pertama itu masyhur di sisi jumhur ulama’ dan ianya pendapat yang sahih, yang mana dipegangi oleh ulama’ salaf dan khalaf, maka diatas pendapat inilah yang dipegangi.”

Wallahua’lam …

Dikeluarkan Oleh:

Pelajar Pondok Pasir Tumbuh,

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Tarikh: 31 Mei 2001 bersamaan

8 Rabiul Awwal 1422 H.


Sumber :
http://pondoksridamai.blogspot.com/2010/02/dalil-dan-bukti-sunat-membuat-sambutan.html

dari;
http://albakriah.wordpress.com/2010/02/17/risalah-sambut-maulidurrasul-s-a-w/


Saturday, January 28, 2012

Harus Bertawassul dengan Rasulillah...

Muhadharah As Sayyid MUhammad Alawi Al Maliki Al Hasani

Cara Berwudhuk bagi Jamaah Haji/Umrah

بسم الله الرحمن الرحيم

Rata-rata jamaah Haji atau Umrah kita yang mengambil mudah soal wudhuk terutama yang melibatkan perkara-perkara yang membatalkan wudhuk ketika Tawaf. Umum menyedari saat melakukan Tawaf kita berhadapan dengan suasana bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang sememangnya tidak dapat dielakkan.

Justeru, ada yang mengambil pendekatan mudah antaranya; mengatakan ianya dharurah, tak mengapa bersentuhan. Ada pula yang bertaklid akan mazhab-mazhab yang tidak membatalkan wudhuk bila bersentuhan dan ada yang ikut suasana orang sekeliling.

Guru hamba berpesan, tak perlu kita bertaklid mengikut mazhab lain, kerana Mazhab Syafie sendiri ada kaedah dan caranya.

Bagi kita yang bermazhab Syafie, sebenarnya ada jalan penyelesainnya mengikut mazhab kita sendiri. Memang Qaul Jadid yang mendominasi fatwa dalam Mazhab Syafie menghukumkan batal wudhuk bila bersentuhan lelaki perempuan yang bukan Muhrim.

Namun di sana, ada Qaul Qadim (lama) yang mana hukum bersentuhan tanpa syahwat adalah tidak batal. Justeru, kita kena 'ingat' mengikut fatwa Qaul Qadim untuk mengelakkan wudhuk kita tidak batal. Caranya ialah dengan kita juga berwudhuk mengkut fatwa atau pun cara Qaul Qadim.

Ada sedikit perbezaan antara cara wudhuk Qaul Jadid dan Qaul Qadim dalam soal wudhuk. Jadi, kita berwudhuk mengikut cara Qaul Qadim iaitu; semasa mula berwudhuk, hadirkan ingatan bahawa kita berwudhuk mengikut Qaul Qadim dengan cara;

1. Ingat; basuh tangan hingga ke pergelangan tangan adalah wajib (rukun)
2. Istinsyak dan Mudmadhah (masuk air ke hidung dan berkumur) juga wajib
3. Menyapu seluruh kepala (bukan sebahagian) ianya rukun dalam kedua-dua Qaul, tetapi Qadim seluruh kepala manakala Jadid pula mana-mana bahagian di kepala.
4. Yang lain (seterusnya) sama seperti biasa.

Maka selesailah permasalahan wudhuk terutama ketika dalam suasana  mengerjakan Tawaf. Bila kita berwudhuk mengikut cara Qaul Qadim di atas, maka masalah bersentuhan tanpa hadirnya syahwat tidak membatalkan wudhuk.

Paling tidak pun, yakni kalau kita tidak mahu mengambil wudhuk cara Qaul Qadim, ada juga pendapat yang LEMAH, yang mengatakan tidak batal wudhuk jika bersentuhan tanpa syahwat. Namun ianya pendapat yang sangat lemah. Lagi elok kalau kita berwudhuk ikut Qaul Qadim seperti di atas.

Semoga bermanfaat untuk kita bersama.

Wallahu a'lam.

Tuesday, January 10, 2012

Ayat-Ayat MutasyabihatPandangan Para Ulama tentang ayat-ayat Mutasyabihat

1. Imam Nawawi berkata; Kesimpulannya; Tafwidhul Ma'na (menyerahkan makna) itu ialah : kami tidak mengetahui akan makna murad (apa yg dikehendaki) Allah dengan ayat kesamaran (mutasyabih) ini, tetapi kami beriman  dengannya, kami juga i'tiqadkan bahawa makna zahirnya tidak dikehendaki dan tetaplah baginya makna yang layak dengan Allah s.w.t.

Kataku: telah ijmak salaf dan Khalaf bahawa ayat mutasyabihat itu tiada murad (bermaksud) dengan makna zahirnya lantaran Allah menegaskan : "dan tidaklah mengetahui akan takwilnya melainkan Allah". Yakni kena juga mentakwilkannya. Ini kerana FirmanNya lagi : "Tidak menyerupainya oleh sesuatu, Dialah yang maha Mendengar lagi Maha Melihat" dan juga berdalilkan Surah Al Ikhlas.

Sabda Rasulullah Sallallahu alihi wasallam:
"Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti (memakai makna zahir) mutasyabihat samada dari Al Quran atau Hadis, maka orang-orang itulah yang Allah namakan mereka sebagai : orang-orang yang tetap hati mereka dengan kesesatan; maka berhati-hatilah kamu dari mereka itu"
Hadis riwayat Muslim, Turmuzi,  Abu Daud.

Dan pada satu riwayat: " janganlah kamu duduk bersama mereka". Dalam riwayat lain pula: "mereka itulah golongan khawarij yang tidak pun beramal dengan ayat yang Muhkamnya.

Dan riwayat dengan isnad yang sahih di sisi Imam Ahmad : "mereka itulah anjing-anjing neraka".

Telah berkata Sayyiduna Abi Bakr Radhiallahu anhu:
"Membahaskan tentang zat Allah itu adalah perbuatan kufur dan syirik". Seperti membahaskan bagimana zatnya, macam mana istiwaNya, macamana turunNya.

Berkata Sayyiduna Umar radhiallahu anhu pula:
"janganlah kiranya ada di kalangan kaum muslimin yang duduk beserta dengan orang-orang yang bertanyakan/mempersoalkan/memperbanyaksoal akan ayat-ayat mutasyabihat.

Sayyiduna Ali Karramallahu wajhah berkata:
" Allah mencipta arasy adalah untuk menzahirkan Maha sempurna, Maha Agung QudratNya, Kuasa PemerintahanNya, Bukan kerana sebagai "tempat tinggalnya", kerana Allah wujud tanpa tempat. KeadaaNya sekarang samalah seperti sediaNya juga".

Sayyiduna Ali menambah lagi :
"Sesiapa menyangka tuhan kita ada 'had' atau 'sakatan' pada zatNya, sesungguhnya dia jahil akan tuhan yang menjadikan makhluk ini yang disembah dengan sebenarnya"

Ummu Salamah telah ditanya tentang istiwa, maka jawabnya : " Istiwa' itu maklum, kaifnya pula (yakni caranya) tidak diketahui, beriman dengannya adalah wajib, bertanya (mempersoalkannya) adalah bid'ah.
Yakni, telah maklum disebut dalam Al Quran dan "al kaif" (cara) tidak diketahui, kerana makna dari segi zahirnya tidak dikehendaki (ghair Muraad) hanya sanya wajib kita i'tiqad akan makna yang 'muawwal' (ditakwil) dengan Ijmak Ahlussunnah wal Jamaah samada Salaf mahu pun Khalaf. Takwil secara Ijmal disamping 'tafwidh' maknanya kepada Allah di samping 'tanzih' (mensucikanNya).

Tentang wajib beriman dengannya, kerana istiwa itu disifatkan sendiri oleh Allah Taala. Adapun tentang maksud istiwa itu adalah perlukan makna yang 'muawwal' (ditakwil). Hanya Allah sahaja yang tahu akan makna yang ditakwil itu, bagi pihak kita ianya suatu kesamaran. Sedang perkara kesamaran tidak boleh diperbanyaksoal jawabkan.
Imam Abu Hanifah ditanya tentang istiwa', maka katanya: "Jikalau Allah memerlukan duduk dan tetap (pada tempat) maka sebelum Dia meciptakan arasy di manakah tempat dudukNya? Maha suci Allah Taala daripada semua itu. Maha suci Allah lagi Maha Besar KeagunganNya.

Petikan dari Risalah: (edit bahasa)
سيف الحق لنصر أهل الحق
oleh Tuan Guru Hj Abdullah bin Saa'mah
Pondok An Najmiah Kg. Tebing,
Pengkalan Kubur,
Tumpat, Kelantan
Malaysia.


http://leekubo.blogspot.com/2010/05/politik-di-masjid-pengasas-pondok.html

Wednesday, January 4, 2012

Rumah Tumpangan Termurah di Kota Bharu Kelantan

RUMAH TUMPANGAN  UNTUK KELUARGA
(D' FAMILY HOMESTAY)
Kami menyediakan kemudahan RUMAH TUMPANGAN pada kadar MURAH di pinggiran PUSAT BANDAR KOTA BHARU, KELANTAN.

(Kemudahan untuk rombongan hingga 50 orang)

Lokasi : Lot 97 Kg. Penambang Kota Bharu.
Depan SMK. Penambang./Jalan Pondok Polis Penambang.

Keistimewaan ;
1- Lebih Kurang 1 km sahaja dari bandar Kota Bharu.
2- Jarak 6 km ke Pantai Cahaya Bulan (PCB)
3 -Berdekatan kedai makan borong/runcit.
4 -Suasana kampung -300 meter dari mainroad PCB.
5 -Sesuai dan selesa untuk rombongan 50 orang
6- Kampung Kraftangan /Batik dan Songket.
7- Sesuai untuk Kakitangan Awam/Swasta/Pelajar U dan
    Politeknik/Jemaah -berkursus dan Kerja Luar.
8- Ruang untuk Lelaki dan Perempuan disediakan.
9- Sangat sesuai untuk rombongan perkahwinan/peminangan/
     sambutan Hari Lahir/ Sembahyang Hajat/Qurban/Aqiqah/
     bercuti Hari Raya.
10-Boleh menguruskan kenderaan untuk di sewa(pandu sendiri/
      pemandu.
11- Menguruskan pengangkutan dari stesen Keretapi Wakaf
      Bharu/stesyen Bas Kota Bharu dan Dataran Sireh.

Kemudahan;
1- 2 bilik Tidur
2- 2 bilik Air
3- 2 Ruang Tamu/keluarga yang luas
4- Kemudahan dapor untuk memasak.
5- Mesin basuh kain/TV
 Ruang santai Keluarga


Dapur

Bilik Tidur 1

Untuk Tempahan:

1. Hubungi Talian : 0199387315 :Ustaz Azmi/Hj. Wan Azemin.
2. Harga untuk satu keluarga cuma RM120.00 satu malam.
3. Kalau lebih dari satu keluarga tambahan RM50 sahaja dikenakan untuk satu malam.
4.  Alatan memasak dan Gas tambahan RM 20.

Terima Kasih.

Hubungi Talian : 0199387315 (Us. Azmi/Hj.Wan Azemin)
                               0199642636 (Pn.Hasimah)