Tuesday, March 23, 2010

PANGKAT KEILMUAN DALAM ISLAM

Pangkat atau martabat keilmuan (hirarki) :

1. Ph.D (kemuncak dlm sistem pengajian Barat)
2. Al Ustaz
3. As Syeikh
4. Syeikhul Islam
5. Hujjatul Islam
6. Imam Mujtahidin
7. Shuhbah صحبة bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.

Pernah Imam Ghazali ditanya tentang mengapa beliau tidak mengikut Imam Syafi'e dalam beberapa perkara sedang beliau bermazhab Syafi'e. Jawapannya "sekiranya beliau berada pada masa Imam Syafie tentulah beliau berhujjah dengan Imam Syefi'e tentang beberapa perkara tadi.

Ini kerana Imam Ghazali juga mencapai taraf Imam selain taraf Hujjatul Islam.

Beliau diitannya lagi : "Jika begitu kenapa tuan tidak mengadakan mazhab sendiri seperti Imam Mujtahidin?

Katanya; "tentang hal ini (mengadakan mazhab) aku tidak boleh kerana aku berada bukan pada kurun yang terbaik seperti kurun para Imam Mujtahid. Kurun yang dijanjikan Nabi sebagai kurun yang terbaik...
"Sebaik-baik kalian adalah pada kurun aku, kemudian pada kurun yang mengikutinya, kemudian pada kurun yang mengikutinya.

Kemudian baginda menyambung:

Kemudian akan ada selepas mereka kaum yang bersaksi tanpa diminta menjadi saksi, yang akan mengkhianat dan tidak beramanah, yang berjanji tetapi tidak memenuhinya dan kegemukan (sifat tamak) akan kelihatan pada mereka.


Justeru, betapa halnya dengan kita, ada yang pandai memandai tidak mahu mengikut jalanan (mazhab) para imam mujtahidin? Sedang Imam Ghazali yang berada pada Kurun ke 5 pun tak berani mengadakan mazhabnya sendiri. Apatah lagi kita kini berada pada hurun ke 15.

No comments:

Post a Comment